ELSIC

Étudiants Luxembourgeois en Sciences de l’Information et de la Communication

De Cercle ass am Joer 2015 duerch d’Initiative vu motivéierte Kommunikatiounsstudenten an d’Liewe geruff ginn a vertrëtt all d’Lëtzebuerger Studenten am Beräich vun der Kommunikatioun: Journalismus, Kommunikatiounsdesign, Relations Publiques, Marketing asw.

Partner